Zkouška na vyšší pás

..

Co znamená KYU?

KYU se v judu používá jako žákovský stupeň technické vyspělosti, který bývá zobrazován barevným pásem uvázaným na kimonu kolem pasu judisty. Rozlišujeme žlutý pás (5. KYU), oranžový pás (4. KYU), zelený pás (3. KYU), modrý pás (2. KYU) a hnědý pás (1. KYU).

Co znamená DAN?

DAN je označení pro mistrovský stupeň technické vyspělosti a bývá zobrazován černým pásem (1. - 5. DAN), a později červenobílým či červeným pásem (6. - 10. DAN).

Jak probíhá zkouška na KYU?

 • Zkouška bývá vyhlášena v několika termínech, zpravidla se jedná o červen, červenec a prosinec
 • Kandidát se na zkoušku přihlásí po schválení trenérem
 • Mezi zkouškami musí být minimálně 8 měsíců pauza
 • Zkoušce předchází posouzení charakterové vyspělosti kandidáta a zjištění, zda si osvojil etické zásady juda
 • Úspěšná zkouška je důkazem, že kandidát pochopil principy juda a jeho jednotlivé techniky

POLOŽLUTÝ PÁS (6./5. KYU)

 • Hlavní je úspěšné splnění hry Poskládej si JUDO
 • Tato hra je pouze ,,rozkouskovaná" zkouška na položlutý pás
 • Kandidát své znalosti a dovednosti předvede najednou před zkoušejícím trenérem
 • Získání položlutého pásku umožňuje kandidátovi start na menších turnajích

ŽLUTÝ až HNĚDÝ PÁS (5. až 1. KYU)

Dostatečný věk

 • Pro kandidáty do 10 let platí pouze zkoušky na položlutý a žlutý pás
 • Kandidáti ve věku 10 - 14 let skládají zkoušky buď na půlený pás (položlutý, polooranžový, polozelený), nebo na celý pás, a to na základě rozhodnutí trenéra
 • Starší kandidáti vykonávají vždy zkoušky na celý pás

Výkonnostní kritéria

 • Účast na turnajích, soustředěních a akcích Judo klubu Olomouc
 • Ke zkoušce jde kandidát s deníčkem, ve kterém má zaznamenány poražené soupeře z konkrétního turnaje
 • Minimálně polovina poražených soupeřů z požadovaného počtu musí stejný, případně vyšší technický stupeň KYU
 • S každým dosaženým páskem se vyhrané zápasy počítají od nuly
 • Na žlutý pás je třeba 20 vyhraných zápasů (10 z nich stejné, nebo vyšší KYU)
 • Na oranžový pás je třeba 30 vyhraných zápasů (15 z nich stejné, nebo vyšší KYU)
 • Vykonnostní kritéria pro zelený, modrý a hnědý pás jsou řešena individuálně

Technické dovednosti a teoretické znalosti

Položlutý a žlutý pás
Polooranžový a oranžový pás
Zelený pás
Modrý pás
Hnědý pás

A takhle se to váže :)
Video je pořízeno od našich kamarádů z polského klubu Czarni Bytom:

Jak probíhá zkouška na DAN?

 • Zkouška se povoluje na základě písemné žádosti na předepsaném tiskopisu
 • První DAN je v kompetenci Krajského svazu juda a zkouška probíhá před minimálně dvoučlennou komisí
 • Druhý a vyšší DAN je v kompetenci Českého Kolegia DANů a zkouška probíhá před tříčlennou komisí
 • Kolegium danů každoročně určí termín a místo, kde proběhne seminář s následnou zkouškou
 • Minimálně věk pro povolení zkoušky 1. DANu je 18 let
 • Povolení na zkoušku čtvrtého až šestého DANu uděluje Český svaz juda na základě svědomité práce oblasti závodníků, trenérů, rozhodčích nebo funkcionářů
 • Český svaz juda si vyhrazuje právo od zkoušky upustit a udělit čestný DAN za zásluhy
 • 7.a vyšší DAN je v kompetenci Evropské unie juda (EJU) či Mezinárodní federace juda (IJF)

Nedílnou součástí zkoušek na DAN je i tzv. KATA. Jedná se o systém předem dohodnutého a synchronizovaného pohybu dvou aktérů, jejichž cílem je s co největší přesností ukázat principy jednotlivých předepsaných technik. Systém KATA je ve velké míře využíván na japonských tradičních školách, jako je třeba Kodokan.

I když je systém KATA značně odlišný od moderního olympijského sportu, tak se v ní pořádá i Mistroství světa. A není těžké určit, která národnost zde bude nejúspěšnější ;)

Mistrovství světa Malaga (Japonská dvojice Sakamoto a Yokoyama)